A Kukkonia Polgári Társulás a „Magyar vagyok és sikeres” című előadás-sorozatát 2021-ben és 2022-ben újabb tartotta szlovákiai magyar középiskolákban. A szlovákiai magyarok érvényesülésének lehetőségeiről és sikereik mibenlétéről Simon Attila történész és Lampl Zsuzsanna szociológus beszélt a diákoknak. A neves szakemberek azzal a céllal látogattak el a középiskolákba, hogy előadásuk által megerősödjön a magyar diákok identitástudata.

Simon Attila neve mára összeforrt a szlovákiai magyarság 20. századi történetének kutatásával, szorgalmas kutatói és oktatói munkája gyümölcseként pedig személye mostanra igazi intézménnyé vált. A korábban a Vámbéry Ármin Gimnáziumban történelemtanárként dolgozó történész hamar megtalálta a közös hangot a tanulókkal, akikkel a felvidéki magyarok történelméről és identitásáról beszélgetett. Előadása egyik központi témája a szlovákiai magyar kisebbség sorsának alakulása volt Trianontól napjainkig. A rendhagyó történelemóra keretében az identitás mibenlétének kérdése is terítékre került. Hogyan válhat sikeressé egy szlovákiai magyar úgy, hogy közben nem csorbul önazonossága és nemzettudata? – egyebek mellett erre keresték a választ a diákok, akik aktívan bekapcsolódtak az előadásba.

Simon Attila azzal a gondolattal buzdította a hallgatóságot, hogy mindannyiukban ott rejlik a tehetség, s ezzel együtt a siker lehetősége is. „Ezt találjátok meg önmagatokban, higgyetek benne és tegyetek is érte!” – üzente zárásképp a fiataloknak az elismert történész.

Lampl Zsuzsanna előadásában felidézte a 2021-es szlovákiai népszámlálás eredményeit, és az azokból levonható szociológiai következtetésekre fűzte rá gondolatait. A szakember emlékeztetett, hogy bár visszaesett a szlovákiai magyar kisebbség lélekszáma a korábbi népszavazáson mért adatokhoz képest, a csökkenés mértéke azonban lassuló tendenciát mutat. Az interaktív előadás során a diákok releváns kérdéseire is igyekezett válaszolni a szociológus. A tanulók vele együtt gondolatokat fogalmaztak meg a siker definíciójáról, és számba vették azt is, mi kell ahhoz, hogy valaki sikeressé váljon.

Lampl Zsuzsanna azoknak a sikeres szlovákiai magyaroknak a példáján keresztül válaszolt a feltett kérdésekre, akik neve nem volt ismeretlen a hallgatóság körében sem. Gyakorlati tanácsokkal látta el a diákokat arra nézve, hogyan találják meg azt, amit szeretnek, és hogyan legyenek sikeresek benne.

Feliratkozás Magyar vagyok és sikeres csatornájára