HU Naše občianske združenie Kukkonia vzniklo na jar 2014 a jeho cieľom je rozvoj  tohto výnimočného regiónu. Zachovať jeho tradície a kultúru, chrániť jeho historické pamiatky a prírodné bohatstvo, upútať pozornosť na ochranu životného prostredia. Žitný ostrov je taktiež ostrovom možnosti, preto je naším cieľom aj oživenie turizmu. Srdečne k nám pozývame každého aby si užíval svoj voľný čas na výnimočnom mieste a spoznal delikátne chute nášho regiónu.

Doterajšie aktivity a hlavné priority nášho združenia:
1. Kukkonia Charitas (granty a podpory): výtvarné súťaže Kukkonia pre deti, súťaž Pre rozkvitnutý Žitný ostrov, ktorá je zameraná na skrášľovanie okolia, Spoločne pre Kukkóniu – podpora miestnych škôl a obcí, detského domova a nemocníc.
2. Kukkonia Green (ochrana životného prostredia): Výsadba stromov na Žitnom ostrove, čistenie regiónu a Klátovského ramena, Green Kukkonia ekokonferencia, edukatívne videá o ekológie pre deti.
3. Kultúra a šport (podpora kultúry a športu): knihy Kukkónia, knihy o Žitnom ostrove pre deti, detské tábore Kukkonia, výtvarné súťaže Kukkonia pre deti, kultúrno-spoločenské podujatie Kukkonia Malacságok – tradičná zabýjačka na Žitnom ostrove, Tour de Kukkonia – cyklistcké preteky a rodinná cyklotúra, bezplatná mobilná aplikácia Kukkonia – cykloturizmus v regióne Žitný ostrov.
4. Kukkonia turizmus (podpora domáceho cestovného ruchu): www.kukkoniaregion.sk – webstránka na propagáciu turizmu, propagačné videá o regióne (gastronómia, šport a turizmus) a dokumentárny film Kukkonia, regionálna značka kvality Product of Kukkonia - podpora miestnych producentov, propagácia ich produktov, fakultatívne programy Kukkonia – potulky pri starom koryte Dunaja.